Välkommen till Nyteboda

Det är inte långt till tätorter, men här kan stillheten i det orörda vilda steniga skogslandskapet upplevas i de sköna omgivningarna med skog och sjöar. Vi finns vid Nyteboda-viken, det nordligaste av den nära två mil långa sjön Immeln.

Här i Nyteboda i det västligaste Blekinge, precis på gränsen mot Skåne, föddes Harry Martinson år 1904. Hans unika förmåga att i ord teckna sin barndoms natur och upplevelser bidrar till att det ständigt finns kultur och historia närvarande i vardagen.

Vi som lever och bor här har företaget Kulturhistoria & Hantverk och driver Nyteboden med alla sina verksamheter.

Titta på våra sidor och ta del av vårt breda utbud. Verksamheten utvecklas ständigt och här presenteras nyheter och program.

Kontakta oss om du söker något mer, vi åstadkommer ofta speciallösningar för våra gäster.

Välkomna till oss!

Sten och Julia Cederberg

Eva och Bengt Svensson